Det här bör Du veta om oss och RetCorr ögonkoordinationsträning,

vilken är en del av dysREAD - bra syn läser lättare.RetCorr patenterade ögonkoordinationsträning

(metod för samsynsträning)


Synprocessen kräver mycket samarbete mellan ögon, muskler, nerver och hjärna. Det är samarbetet mellan ögonen och mellan ögonen och hjärnan som tränas.


RetCorr-metoden gör det möjligt att påverka bilden individuellt för varje öga och på så sätt skapa en träningseffekt, samtidigt som Du ser på en film eller spelar ett spel.


Erfarenheter har visat att träning vid samsynsproblem hjälper för att få en förbättrad samsyn med bestående effekt.


RetCorr-metoden är patenterad och utvecklad i samarbete med optikerutbildningen vid Karolinska Institutet och Bernadottelaboratorierna vid S:t Eriks ögonsjukhus.


RetCorr ögonkoordinationsträning har som mål att stärka samarbetet mellan ögonen och mellan ögonen och hjärnan och därmed underlätta läsning, undvika problemen med hoppande bokstäver, dubbelbild, trötta ögon och därmed öka lusten till läsning.


Träningen bör göras 15 - 20 min per dag, 4 - 5 gånger per vecka och ca. 10 - 14 veckor.

Du kommer sannolikt att konstatera att redan efter 5 - 7 veckor fått en bättre samsyn.

Då skall Du träna ytterligare lika lång tid som det tog att erhålla förbättringen för att denna skall bli bestående.

Praktiskt genomförande av RetCorr patenterade ögonkoordinationsträningEn hemutrustning som består av en dator inklusive tangentbord och en 3D-bildskärm


Det mest effektva alternativet att träna, då vi övervakar träningen och kan öka svårighetsgraden för bättre resultat.

Utrustningen och uppkopplingen till en server hos RetCorr AB i Helsingborg följer varje träning - tidpunkter, val av träningstyp och utvecklingen av träningen.


Copyright @ All Rights Reserved