RetCorr Ögonkoordinationsträning


vårt dysREAD-koncept - bra syn läser lättare


Synen, orsak till läs- och läsinlärningssvårigheter

och bristande uthållighet och koncentrationsförmåga.Läsning kräver bra syn!!!!


_____________________________________Vanliga problem som kan hänföras till ögats optik är:


Ackomodationsförmåga - ögonens förmåga att ändra sin brytkraft för seende på kort och långt håll. Korrigeras med glasögon.


Astigmatism - brytningsfel där ögat inte fokuserar ljuset jämnt på näthinnan.

Korrigeras med glasögon.


Anisometropi är när de refraktiva brytningsfelen inte är detsamma mellan ögonen.

Det kan vara varierande grad av närsynthet eller översynthet.


Andra stora problem är samarbetet mellan ögonen samt mellan ögonen och hjärnan.


Symptomen av dessa samsynproblem är välkända av de flesta, men inte orsaken till dem trots att upp till 70% av befolkningen har dessa problem.

De uppträder ofta inte förrän efter flera minuters läsning eller skärmtittande.

Problemet kan försvåra eller till och med omöjliggöra studier.


Ögonkoordinationsträning förbättrar samsynen - fungerande metod sedan mer än 80 år.

Barn märker problemet men kan inte hantera det


- skolarbete tröttande

- sammanflytande text

- läsande och skrivande är en pina

- trötta och svidande ögon

- otåligt, irriterat och ledsen

Vuxna märker problemet efter en längre stunds läsning men har lärt sig hantera det


- håller för ena ögat - pausar läsandet

- omläsning för bättre läsförståelse

- svidande ögon

- dubbelsyn

- bristande koncentrationsförmåga


Fyra steg för dysREAD.com - bra syn läser lättare !


Tester


 

Dominiczaktest - Screening för synproblem.


Läshastighetstester - Bokstav- och ordkedjetest.  Mäter läsförmåga.

(Endast i projekt i skolan)


Screeningtest för koncentration och uppmärksamhet.

(Endast i projekt i skolan)


RLB Ruler test för  fixationsdisparitetSynundersökningTestresultaten avgör behov av synundersökning.


Fastställer behov av synkorrigering.


Vanligaste synfelen är när- eller långsynthet.


Brytningsfel - ojämn hornhinna.


Samsynsproblem - dåligt samarbete mellan ögonen

och mellan ögon och hjärna.

TräningRetCorrs patenterade ögonkoordinationsträning - upparbetar hjärnans förmåga att sammansmälta bilderna från respektive öga till en "sammansmält" bild.


Mer än 70% av alla människor har problem med samsynen.

Ca 6 - 8% har så stora problem att de måste åtgärdas.

KontrollTester för kontroll av individens upplevda förändring/förbättring efter träning.


Genomförande av testerna  efter träning verifierar individens uppfattning och ger möjlighet att bevisa resultatet för andra.

Egen hemträning


Efter genomfört dysreadprogram rekommenderas ytterligare läsning och skrivning för ökad läshastighet och läsförståelse.


Skolprojekt, kriminalvården, större arbetsgivare m.fl.


Efter genomfört dysreadprojekt i skolan får eleven genom det ordinarie skolarbetet fortsatt träning för ökad läshastighet och läsförståelse.


Skolan tillhandahåller som tidigare stöd till behövande elever genom speciallärare, specialpedagoger, logopeder, psykologer m.fl.


Projektets olika moment vid enskilt köp och träning hemma.

(Vid projekt i skolan tillkommer läshastighets- och uppmärksamhetstester.)Moment 1. Test av syn och samsyn (screeningtest = Dominiczaktest)


En enkel, indikativ, utslagsgivande test som kan göras av såväl barn som vuxna. Barn behöver ej vara läskunniga.

Testet görs på ett pappersark med färgpennor av specifik typ som följer med när Du köper en test.Moment 2. Synundersökning


Synundersökning görs efter utvärdering av Dominiczaktesten vars resultat indikerar eventuellt behov av synundersökning. Du kan självklart också gå till optikern direkt om Du har misstankar om synproblem hos dig eller ditt barn.Moment 3. Glasögon


Synundersökningen kan visa på behov av glasögon. För att kunna genomföra träning enligt punkt 4 med bra resultat krävs en bra (eventuellt korrigerad) syn, d.v.s. erhållande av glasögon.

Har Du sedan tidigare gjort en synundersökning och känner till din situation kan Du starta direkt med moment 4.Moment 4. Beställ RetCorr ögonkoordinationsträning


Du kan beställa träning på sidan "Priser - beställning".

 


Moment 5. Träning


RetCorr följer och dokumenterar träningen via sin server och kan även minska respektive öka svårighetsgraden på träningen alltefter behov.Moment 6. Efter träningen


Du erhåller information om resultatet av genomförd dysREAD.

Copyright @ All Rights Reserved